Oferta

HORTIKOLOR oferuje usługi na każdym etapie procesu powstawania ogrodu

Projekty ogrodów przydomowych
i innych terenów zielonych

Praca nad projektem ogrodu przydomowego lub terenu zielonego przy firmie obejmuje następujące etapy:

spotkanie z klientem – analiza terenu opracowania i oczekiwań inwestorów

pomiary terenowe i inwentaryzacja stanu roślinności

projekt koncepcyjny wraz z wizualizacjami

dobór materiału roślinnego i przygotowanie katalogu roślin

opracowanie projektu wykonawczego: nasadzeń, nawierzchni utwardzonych, małej architektury ogrodowej, elementów wodnych oraz systemu nawadniającego

wybór materiałów, elementów dekoracyjnych oraz oświetlenia

zalecenia do pielęgnacji

Dzięki modernizacji ogród istniejący przez wiele lat zostaje dostosowany do nowych potrzeb inwestorów, staje się piękniejszy i bardziej nowoczesny.

Priorytetem jest tu wykorzystanie walorów zastanego krajobrazu i dojrzałych roślin, których piękno wydobywamy dzięki fachowej pielęgnacji. Nad modernizacją pracujemy podobnie jak nad nowym projektem, lecz newralgicznym punktem jest tu inwentaryzacja stanu zdrowotnego roślin istniejących.

Modernizacje
ogrodów
istniejących

Wykonawstwo i pielęgnacja

HORTIKOLOR  wykonuje pełen zakres prac związanych z powstawaniem, modernizacją i pielęgnacją ogrodów

rabaty i trawniki, nasadzenia i przesadzanie dużych roślin

mała architektura ogrodowa – altany, pergole, trejaże, murki oporowe, podniesione grządki, gazony

elementy wodne – stawy ogrodowe, fontanny, kaskady

nawierzchnie utwardzone – ścieżki ogrodowe, schody, podesty pod pergole, tarasy z kostki i płyty brukowej oraz płyt deptakowych

energooszczędne oświetlenie ogrodowe

automatyczne systemy nawadniania

Oferujemy usługi wykwalifikowanego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, który uczestnicząc w procesie inwestycyjnym:

nadzoruje pielegnację i zabezpiecznie istniejącej zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanu;

sprawuje kontrolę nad wprowadzeniem nowego zagospodarowania terenu i zakładaniem zieleni zgodnie z projektem;

kontroluje jakość materiału roślinnego oraz sposobu wykonania obsadzeń i zasiewów;

nadzoruje prace związane z przywróceniem środowiska sąsiadującego do stanu wyjściowego oraz zabiegi pielęgnacyjne nowej zieleni;

Inspektor Nadzoru
Terenów Zieleni

Edukacja
ekologiczna

Działamy na rzecz propagowania świadomości ekologicznej poprzez:

organizowanie lub włączanie się w organizację warsztatów ekologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ( prowadzący zajęcia z przygotowaniem pedagogicznym)

organizowanie akcji edukacyjnych, angażowanie lokalnej społeczności w projekty na rzecz środowiska - inicjowanie i przeprowadzenie planowych nasadzeń w miejscach publicznych

wdrażanie koncepcji projektowych wspierających ochronę bioróżnorodności

propagowanie naturalnych sposobów i środków ochrony roślin

Gwarantujemy doskonałą jakość ogrodowych realizacji dzięki stałej współpracy z:

którą reprezentuje  zespół rzetelnych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Kontakt

+48 608 594 382

ogrody@hortikolor.pl

Józefowo 41A, 87-806 Włocławek

h

NIP: 8881671720 REGON: 382980413

Zbudujmy razem Twój wymarzony ogród